Motorcicle licence

Existeixen 3 carnets de moto, l’A1, l’A2 i l’A.

El carnet A1, té una limitació fins a 125 cc

El permís A2, fins a 400 cc

I l’A, per la resta de motocicletes.

PREGUNTES FREQÜENTS

  • ES POT ACCEDIR DIRECTAMENT AL CARNET DE MOTO GRAN (A) SENSE TENIR CAP ALTRE CARNET DE MOTO?

No, al ser el carnet de més potencia, primer s’ha de passar necessàriament pel carnet A2.

  • DE QUINES PROBES CONSTA CADA PERMÍS?

Per aconseguir qualsevol permís de moto, cal superar 4 probes, dues teòriques i dues pràctiques.

una teòrica comuna (que no cal fer si es té qualsevol altre carnet), una teoria específica de moto, un examen de práctiques en circuit tancat i una proba obligatòria de circulació.