Exàmen Teòrica

Per l’examen de teòrica cal portar el DNI que no estigui caducat, i dos bolígrafs i us heu d’adreçar al Carrer Mineria sense número, un quart d’hora abans de l’examen; pujar al pis i esperar a que us cridin.