Permís B | El carnet de cotxe és la nostra especialitat.

Per superar la primera part (teòric), tenim un ampli horari, a més d’ajuda personalitzada dels nostres professors.

L’exàmen consta d’una prova escrita tipus test de 30 preguntes, amb 3 errades màxim.

Les pràctiques les realitzem per Barcelona ciutat i rodalies. Per autopista, carretera i ciutat, durant 45 minuts i segons la disponibilitat professor-alumne.

L’exàmen es realitza en alguna de les 6 zones, que haurem treballat anteriorment.