Permís De Moto

Existeixen 4 carnets de moto, l’AM,l’A1, l’A2 i l’A.

PREGUNTES FREQÜENTS

ES POT ACCEDIR DIRECTAMENT AL CARNET DE MOTO GRAN (A) SENSE TENIR CAP ALTRE CARNET DE MOTO?
No, al ser el carnet de més potencia, primer s’ha de passar necessàriament pel carnet A2.

DE QUINES PROVES CONSTA CADA PERMÍS?
Per aconseguir qualsevol permís de moto, cal superar 4 proves, dues teòriques i dues pràctiques.

una teòrica comuna (que no cal fer si es té qualsevol altre carnet), una teoria específica de moto, un examen de pràctiques en circuit tancat i una prova obligatòria de circulació.